Chính sách bảo hành

1. Trong trường hợp mất hàng, nếu bạn không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của ĐẠI AN chúng tôi chỉ bồi thường cho Quý khách gấp 3 lần số tiền vận chuyển.
 

2. Trong trường hợp mất hàng trong quá trình vận chuyển, nếu bạn sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của  ĐẠI AN (=5% giá trị hàng hóa bạn kê khai) ĐẠI AN sẽ bồi thường 50% giá trị kiện hàng bạn đã kê khai.
 

3. Chính sách bảo hành đối với từng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sẽ do Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối quy định. ĐẠI AN sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối để giải quyết bảo hành.

ĐẠI AN